Початкова сторінка

Інформаційні та довідкові ресурси, які ми рекомендуємо подивитись

Информація Новини

Довідники
Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ТОВ "Галафарм" за 2019р.
Звіт про управління Галафарм 2019
Звіт незалежного аудитора Галафарм станом на 31.12.19
S0100113 Ф1. Баланс1158657
S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)1158665
S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)1158666
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал1158686
S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності1158691
ІНШІ ПРИМІТКИ Галафарм

Аудиторський висновок та річна фінансова звітність ТОВ "Галафарм" за 2020р.
Звіт незалежного аудитора Галафарм станом на 31.12.21
Звіт незалежного аудитора Галафарм 2022 рік
Звіт незалежного аудитора Галафарм 2023 рік